Høring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Resultat: Forskrift 21. januar 2008 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2007