Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring vedlagte forslag til lov- og forskriftsendringer som følge av at Direktiv 2014/67/EU (Håndhevingsdirektivet) skal gjennomføres i norsk rett.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.04.2016