Forsiden

Historisk arkiv

Høring om gjennomføring av håndhevingsdirektivet i norsk rett

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt på høring forslag om lov- og forskriftsendringer som skal gjennomføre håndhevingsdirektivet i norsk rett.

Formålet med håndhevingsdirektivet er å styrke etterlevelsen av reglene om lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere på tjenesteoppdrag i Norge. Direktivet stiller krav til EØS-statene om bedre informasjon om det nasjonale regelverket til utenlandske virksomheter og arbeidstakere, styrket myndighetssamarbeid på tvers av landegrensene og effektive virkemidler for kontroll og håndheving. 

– Dette er svært viktige tiltak som vil bidra til å oppfylle regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. 

– Håndhevingsdirektivet gir oss muligheten til å beholde viktige virkemidler for å føre kontroll i og med norsk arbeidsliv, blant annet godkjenningsordningen i renholdsbransjen. Samtidig åpner det for nye, effektive tiltak og for informasjonsutveksling over landegrensene, sier statsråden.

Høringsfristen er 18. april 2016.

Høringsdokumentene er tilgjengelig her