Høring om internprising - forskrifter om oppgave og dokumentasjonsplikt mv.

Resultat: Forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender og forskrift 7. desember 2007 nr. 1369 om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.10.2007

Resultat: Forskrift 7. desember 2007 nr. 1368 om oppgaveplikt for kontrollerte transaksjoner og mellomværender og forskrift 7. desember 2007 nr. 1369  om dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer.