Høring om internprising mellom nærstående foretak

Høringsfrist: 9. februar 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Ferdigbehandlet
  • Resultat: Lovregler vedtatt, jf. lov 29. juni 2007 nr. 71 og lov 29. juni 2007 nr. 72.