Høring om nasjonale deleksamener

Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. Det foreslås i denne høringen å innføre en generell hjemmel til å pålegge institusjoner og/eller fagmiljøer å kunne avholde nasjonale deleksamener i de gjeldende studiene.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.05.2015