Høyring – forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016

Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar blir fastsett for eitt kalenderår om gongen. Kunnskapsdepartementet har no sendt forslag til tilbakebetalingsforskrift for 2016 på alminneleg høyring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 18.11.2015