Prop. 1 LS (2015–2016)

For budsjettåret 2016 — Skatter, avgifter og toll 2016

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget