Historisk arkiv

Momsfritak for utdeling av mat til veldedige formål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et forslag om at matvarer som gis bort til et veldedig formål får fritak for uttaksmerverdiavgift.

- Forslaget bidrar til å redusere matsvinn og gjør det billigere for bransjen å gi bort mat til mennesker som har det vanskelig, sier finansminister Siv Jensen.

Aktører innenfor matbransjen har ofte matvarer som ikke kan selges, f.eks. på grunn av datostempling. I slike tilfeller står de overfor valget mellom å gi bort mat til frivillige organisasjoner mv. eller å destruere maten. Etter gjeldende regler skal virksomhetene beregne merverdiavgift dersom de gir bort mat- og drikkevarer. Momsfritaket gjør det gunstigere for matbransjen å gi bort maten.

Vilkårene for fritaket er at leveringen av matvarer skjer vederlagsfritt til en mottaker som er registrert i Enhetsregisteret, og at utdelingen skjer på veldedig grunnlag.

Regjeringen tar sikte på å komme med et konkret lovforslag i forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett for 2016.

Forslaget som nå sendes på høring ble varslet i Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 punkt 31.4 og innebærer en endring i merverdiavgiftsloven § 6-19. For å begrense risikoen for omgåelse foreslås det også særskilte dokumentasjonsregler for slike avgiftsfrie uttak i bokføringsforskriften § 5-7.

Høringsfristen er 15. april 2016.

Les høringen her