Høring - forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at det innføres et fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, se forslag til endring i merverdiavgiftsloven § 6-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2016

Vår ref.: 15/3348 SL

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at det innføres et fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, se forslag til endring i merverdiavgiftsloven § 6-19. Det foreslås særskilte dokumentasjonsregler for slike avgiftsfrie uttak, se forslag til endring i bokføringsforskriften § 5-7.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner osv.

Høringsfristen er 15. april 2016. Høringsfristen er satt til to uker og tre dager, jf. beslutning 29. mars 2016 om fravikelse av minimumsfristen for høringsfristen.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Med hilsen

Elisabeth Berge  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                      Vera B. Pedersen
                                                                      seniorskattejurist

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Adams Matkasse

Affa International

Akademikerne

Alma Norge

Alna Margarinfabrikk

Animalia

Apotek 1

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arvid Norqvist

Bakers

Bama

Bedriftsforbundet

Bjørn Dahl

Blå Kors

Bring Frigo

Coop Norge Handel AS

Coop Norge SA

Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)

Dagligvareleverandørenes forening (DLF)

DB Schenker

Delikat

Den norske Revisorforening

Domstein Enghav

Emballasjeforeningen/NOK

Europris

Evangeliesenteret

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

Fattighuset

Fedon Products

Findus

Finsbråten

Flyktninghjelpen

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Framtiden i våre hender (FIVH)

Fransiskushjelpen

Frelsesarmeen

Friele

Gatabarnas far

GodtLevert

Greenpeace Norge

Halvard Lerøy

Holdbart.no

Hovedorganisasjonen Virke

Huhtamaki Norway

ICA Norge

IOGT i Norge

K. Ekrheim

Kellogg’s

Kirkens Bymisjon

Kiwi

KS

Landbruksdirektoratet

Landbrukssamvirket

Landsorganisasjonen i Norge

Leman Norway AS

Lyreco Norge AS

MaritaStiftelsen

Matsentralen

Mattilsynet

Matvett

Miljødirektoratet

Miljøstiftelsen Bellona

Mills DA

MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Nestlé

NHO Mat og Drikke

NIBIO

Nofima

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Gartnerforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Norgesgruppen

Norgesmøllene AS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Folkehjelp

Norsk Øko-Forum (NØF)

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS )

Norske Kvinners Sanitetsforening

Norstat AS

Nortura

O. Kavli AS

Økonomiforbundet

Orkla

Østfoldforskning AS

Øyafestivalen

Per’s Kjøkken AS

Prior Norge

Q-meieriene

Rail Gormet Togservice Norge AS

Redd Barna

Regnskap Norge

Rema 1000

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO)

Samvirkesenteret v/May Woldsnes

Santa Maria Norge AS

Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Slåtto Marketing AS

Statistisk sentralbyrå

Synnøve Finden AS

Tine

Tolldirektoratet

Tradesolution AS

Tulip Norge AS

Unil AS

VG

Zero Emission Resource Organisation (ZERO)