Høring - forslag om fritak for merverdiavgift ved utdeling av næringsmidler på veldedig grunnlag

Finansdepartementet sender på høring et forslag om at det innføres et fritak fra plikten til å beregne merverdiavgift ved uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag, se forslag til endring i merverdiavgiftsloven § 6-19.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2016