Høring - Oppheving av forskrift om godkjenning av importører av levende planter og plantedeler

Forskrift opphevet 09. januar 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2003