Høring - Utkast til forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sender med dette utkast til ny forskrift om utmåling og lempning av overtredelsesgebyr på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.10.2013