Høring — prøveprosjekter for pengespill på internett og andre elektroniske kanaler

Kultur- og kirkedepartementet og Landbruks- og matdepartementet har vurdert behovet for videre oppfølging av reglene for norske pengespill via Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

Norsk Tipping og Norsk Rikstotos prøveprosjekt med spill på internett etableres som permanente tilbud. De øvrige prosjektene fikk ikke permanente tillatelser. Norsk Restaurantcasinodrift AS har ikke motsatt seg forslaget i høringen og dermed foreligger det ingen vedtak om avvikling.

Tillatelsen til Rikstoto gis av Landbruks- og mat departementet.