Høring — prøveprosjekter for pengespill på internett og andre elektroniske kanaler

Kultur- og kirkedepartementet og Landbruks- og matdepartementet har vurdert behovet for videre oppfølging av reglene for norske pengespill via Internett.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2005

Entreprenører:

Bingo- og Lotteriforbundet

Holland Bingo

Humanitære spill

Norsk Automatbransjeforening (NOAF)

Norsk cirkus- og tivoliforening

Norsk lokalradioforbund

Norsk Lotteridrift AS

Norsk Restaurantcasinodrift AS

Tippekommisjonærenes landsforening

Norskespill AS

Organisasjoner:

Bellona

Care Norge

De Ti Humanitære AS

Den Norske Kreftforening

Den norske sjømannsmisjon

Flyktningerådet

Handicappede barns foreldreforening

Juvente

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for kvinner med bekkenløsning

Landsforeningen for polioskadde

Landsforeningen for støtte ved krybbedød

Landsforeningen for trafikkskadde

Motorførernes avholdsforbund

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Automobilforbund

Norges Bokseforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bordtennisforbund

Norges Bryteforbund

Norges Bygdeungdomslag

Norges Døve-Ungdomsforbund

Norges Fotballforbund

Norges Friidrettsforbund

Norges Handicapforbund

Norges Håndballforbund

Norges Idrettsforbund

Norges Ishockeyforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Klatreforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Norges Seilerforbund

Norges Skiforbund

Norges Svømmeforbund

Norges Volleyballforbund

Norsk Dysleksiforbund

Norsk Folkehjelp

Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede

Norsk Foreldrelag for funksjonshemmede

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Psoriasisforbund

Norsk Revmatikerforbund

Norske kvinners sanitetsforening

Orienteringsforbundet

Oslo Idrettskrets

Redd Barna

Redningsselskapet

Regnskogsfondet

Rådet for barn og familie

Rådet for psykisk helse

SOS Rasisme

Stiftelsen Fadderbarnas Fremtid

Stiftelsen helse og rehabilitering

Stiftelsen Sofielund

Stiftelsen SOS barnebyer Norge

Ungdom mot narkotika

Voksne for barn

Andre:

Barneombudet

Barne- og familiedepartementet

Brønnøysundregistrene

Finansdepartementet

Helsedepartementet

Innsamlingskontrollen i Norge

Justisdepartementet

Lotteritilsynet

Norsk Forening for pengespillproblematikk

Norsk Rikstoto

Norsk Tipping AS

Norsk Jockeyklubb

Norsk Hestesenter

Det Norske Travselskap

Norske Trekningslister

Nærings- og handelsdepartementet

NHO

Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Politidirektoratet

Riksrevisjonen

Sosialdepartementet

Statens Innkrevingssentral

Øst-norsk kompetansesenter