Høring av endringer i tilskuddssatser for RÅK-ordningen 2023

Landbruks- og matdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i for¬skrift 10. juni 2009 nr. 636 om råvareprisutjevning for bearbeidede jordbruksvarer. Forslaget innebærer nye satser for prisnedskrivning (PNS) gjeldende fra 1. juli 2023, og sammenslåing av enkelte melkepulverråvarer.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.06.2023

Finansdepartementet

Hoff SA

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund

Landbruksdirektoratet

NHO Mat og Drikke

Norges Bondelag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Landbrukssamvirke

Nortura SA

Nærings- og fiskeridepartementet

TINE SA