Høring - reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde, forskrift om økonomiske virkemidler

Forskrift Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.10.2003

  • Forskrift om økonomiske virkemidler i forbindelse med reintallstilpasning i Vest-Finnmark reinbeiteområde. Fastsatt av Landbruksdepartementet 19. desember 2003
  • Høringsfrist: 10. oktober 2003