Høring: Forslag om endringer i straffeloven mv. (samfunnsstraff erstatter fengsel som subsidiær straff ved bot mv.)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.08.2010