Prop. 93 L (2010–2011)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales)

Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget