Høring – forslag om samordning av statlige innkjøp

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette forslag om samordning av statlige innkjøp på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.12.2013