Høring - Samordning og revisjon av erstatningsforskrifter

Forskrift om erstatninger etter pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon. Fastsatt 21. juli.2004. Forskrift om erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon. Fastsatt 21. juli 2004. Forskrift om erstatning ved katastr

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.06.2004