Høring - statlige regnskapsstandarder (SRS)

Høring om oppdatering av de anbefalte statlige regnskapsstandardene (SRS) og vurdering av obligatorisk bruk innenfor eksisterende ordning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2015