Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon

Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon 2007 - 2012. Fastsatt 27.03.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2006

Vår ref.:
Høringsinstanser                                 Høringsnotat

 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

2006/02402 NIM

29.08.06

Høring - Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon

Vi viser til invitasjon til høringsmøter hos Landbruks- og matdepartementet vedrørende ny ”Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon” sendt per e-post den 14. august.

Vedlagt følger utkast til ny strategi som vil danne grunnlaget for en presentasjon og videre drøftinger på høringsmøtene.

Høringsfrist er satt til 29.09.06

LMD legger stor vekt på å forankre strategien både i forskningsmiljøene, næringslivet og forvaltningen, og vil i tillegg til innspill på høringsmøte ta i mot skriftlige innspill på utkastet fram til 29. september.

Med hilsen

Gaute H. Lenvik
avdelingsdirektør

 

Nina Methi
Rådgiver

Alle uttalelsene legges ut i PDF-format

Høringsuttalelser:

Bioforsk

Uttalelse

Innovasjon Norge

Uttalelse

Kjøttindustriens Fellesforening KIFF og Norkorn

Uttalelse

Matforsk

Uttalelse

Mattilsynet

Uttalelse

NILF

Uttalelse

Norges Bondelag

Uttalelse

Norges Skogeierforbund

Uttalelse

Norges Veterinærhøyskole

Uttalelse

Norsk institutt for skog og landskap

Uttalelse

Norsk Landbrukssamvirke

Uttalelse

Norsk senter for bygdeforskning

Uttalelse

Næringsmiddelindustriens Landsforening

Uttalelse

Statens institutt for forbruksforskning SIFO

Uttalelse

Statens Landbruksforvaltning

Uttalelse

Treindustriens forening

Uttalelse

Universitetet for miljø- og biovitenskap

Uttalelse

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS

Uttalelse

Til toppen