Høring - Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon

Strategi for forskning og forskningsbasert innovasjon 2007 - 2012. Fastsatt 27.03.2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.09.2006