Høring - unntak for utøvelse av offentlig myndighet i forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften

Departementet foreslår at avtaler om tjenesteytelser som omfattes av det EØS-rettslige unntaket for utøvelse av offentlig myndighet, unntas fra forskrift om offentlige anskaffelser og forsyningsforskriftens anvendelsesområde.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.06.2012