Høring:Utkast til endring av barnehageloven-bedriftsplasser

Forskriftshjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om bedriftsplasser i barnehage og om forholdet mellom arbeidstaker (foreldre/foresatte) og arbeidsgiver vedrørende finansiering av disse

Forslaget innebærer en forskriftshjemmel til å fastsette nærmere bestemmelser om bedriftsplasser i barnehage og om forholdet mellom arbeidstaker (foreldre/foresatte) og arbeidsgiver vedrørende finansiering av disse.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.02.2007

  • Høringsfrist: 13.02.07
  • Nytt i høringssaken:


--------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Høringen viste at det ikke var behov for å fremme et lovforslag som regulerer forholdet mellom arbeidstaker (foreldre/foresatte) og arbeidsgiver vedrørende finansiering av bedriftsplasser i barnehage.