Høring — utkast til endring av filialforskriften — kontraktsslutningskostnader i livsforsikring

Høringsfrist: 17. januar 2007

Resultat: Forskrift 14. november 2007 om endring i forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap, i forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring og i forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.01.2007

  • Høringsfrist: 17. januar 2007
  • Høringssvar blir publisert fortløpende i pdf-versjon
Resultat: Forskrift 14. november 2007 om endring i forskrift av 21. november 1989 nr. 1167 om fordeling av kostnader, tap, inntekter, fond mv mellom forsikringsselskaper i konsernforhold og mellom bransjer og kontrakter i et forsikringsselskap, i forskrift 5. mai 1995 nr. 581 om opplysningsplikt for avtaler om livsforsikring og i forskrift 26. mai 1995 nr. 583 om kontoføring og kontoutskrift i livs- og pensjonsforsikring