Høring - Utkast til forskrift for tilskudd til audiovisuelle produksjoner

Ny forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt 20. november 2003. Forskriften vil bli tilgjengelig på Lovdata

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2003

  • Ny forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner ble vedtatt 20. november 2003. Forskriften er tilgjengelig på Lovdata