Høring - Utkast til forskrift gitt i medhold av forskningsetikkloven

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en felles forskrift for alle komiteer og utvalg etter loven. Forskriften omfatter de nasjonale forskningsetiske komiteene (NEM, NENT og NESH), NEM som klageorgan, de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK), Granskingsutvalget og ad hoc-utvalg for behandling av klager på innholdet i Granskingsutvalgets uttalelser.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.04.2007

  • Høringsfrist: 13.04.07

Høringsbrev (i pdf-format)
Høringsnotat (i pdf-format)
Høringsinstanser (i pdf-format)

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Acrobat Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

----------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om behandling av etikk og redelighet i forskning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 8. juni 2007. Lenke til forskriften på Lovdata.