Høring — Utkast til forskrift om flytting av individuelle pensjonsavtaler

Høringsfrist: 1. september 2004

Resultat: Forskriften vil ikke bli fastsatt. Departementet har kommet fram til at fastsettelse av forskriften ikke løser problemet med sjevseleksjon og helsemotivert flytting, jf. Ot.prp. nr. 50 (2007-2008).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 1. september 2004
  • Resultat: Forskriften vil ikke bli fastsatt.