Høring — utkast til lovregulering av utlevering av kundeopplysninger i konsern mv.

Høringsfrist 14. juni 2005

Status: Under behandling

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 14. juni 2005
  • Høringssvarene vil bli fortløpende publisert i pdf-format