Høring - utkast til ny Haag-konvensjon om vernetingsavtaler

Frist: 20.05.2005

En arbeidsgruppe under Haag-konferansen har laget utkast til en konvensjon om vernetingsavtaler. Formålet er å gjøre slike avtaler til et effektivt redskap for å løse tvister, og således fremme internasjonal handel og investeringer. (31.03)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 20.05.2005