Bør konvensjonen være mer fleksibel?


I rapporten vedlegg II drøftes dette spørsmålet nærmere. En mulighet som drøftes er å konvensjonsfeste at domstolen skal vurdere vernetingsavtalens gyldighet i henhold til egen rett, herunder lovvalgsregler. En annen måte er å utvide adgangen til å avgi erklæringer om at konvensjonen ikke skal gjelde på særskilte sakområder. Et tredje alternativ er å utvide unntakene fra forpliktelsene til den domstolen som ikke er valgt, jf. artikkel 7 og tekstforslagene i fotnote 4.

Ulempen ved alle tre alternativer er at de på ulik måte reduserer konvensjonens betydning.