Høring - utkast til veileder i organisering

Fornyingsdepartementet (FAD) har utarbeidet en veileder i organisering av statlig virksomhet som sendes på høring med høringsfrist 15. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2012