Høring - utkast til veileder i organisering

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyingsdepartementet (FAD) har utarbeidet en veileder i organisering av statlig virksomhet som sendes på høring med høringsfrist 15. mai 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.05.2012