Høring - utredning fra Statsbudsjettutvalget

Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten.Høringsfrist: 5. mai 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.05.2003

  • Høringsfrist: 5. mai 2003
  • Nytt i høringssaken:
  • Saken er sendt på høring 3. februar 2003