Hva koster det? Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten

Rapport fra statsbudsjettutvalget

Hva koster det?

Bedre budsjettering og regnskapsføring i staten

___________________________________________________________

Innstilling fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 14. september 2001. Avgitt til Finansdepartementet 27. januar 2003.

___________________________________________________________

Les hele rapporten her (pdf-format - 1,5 MB)

Se lysark fra presentasjonen her (pdf-format)

VEDLEGG