Høring - vann- og avløpsanlegg , merverdiavgift

Høring - Forskrift 27. november 2000 nr. 1179 om frivillig registrering av utbygger av vann- og avløpsanlegg - forslag om presisering av hvilken personkrets ordningen omfatterResultat :Forskrift av 25.06.2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: