Høring vedr. lovfesting av rett til behandling av sensitive personopplysninger ifm. autorisasjonsordning for ansatte i verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2013