Høring vedrørende Haag-konvensjon

om lovvalgsregler i saker om rettigheter til verdipapirer som forvaltes av mellommenn. Høringsfrist 1. september 2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: