Høring – endringer i utlendingsforskriften (utvidelse av asylsøkeres adgang til arbeid og praksisopplæring)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 13.10.2017