Høring NOU 2016:14 Mer å hente Bedre læring for elever med stort læringspotensial

Et offentlig utvalg ledet av utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal leverte sin utredning, NOU 2016: 14 Mer å hente. Bedre læring for elever med stort læringspotensial, til kunnskapsministeren 15. september. Kunnskapsdepartementet sender med dette utredningen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.12.2016