Høringsnotat - kompensasjon for merverdiavgiftskostnader for frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet sender med dette ut på høring en gjennomgang av sentrale punkter for utarbeidelse av forskrift med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak for ny tilskuddsordning som skal kompensere for utgifter frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.03.2010