Høringsnotat 04.11.1999

Høyringsnotat - endring i forskrift om skattemessig bustad og forskrift om folkeregistrering og justeringar i reglane for arbeidsgjevar sine utgiftsgodtgjersler

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.12.1999