Høringsnotat 10 Merverdiavgiftsreformen

Finansdepartementets retningslinjer for tolkningen av unntaket for undervisningstjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001