Høringsnotat 11 Merverdiavgiftsreformen

Finansdepartementets retningslinjer for tolkningen av avgiftsunntakene innenfor reiselivsnæringene

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001