Høringsnotat 8 Merverdiavgiftsreformen

UTKAST TIL ENDRINGER I FORSKRIFTER TIL MERVERDIAVGIFTSLOVEN OG INVESTERINGSAVGIFTSLOVEN SOM EN FØLGE AV MERVERDIAVGIFTSREFORMEN

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001