Høringsnotat 9 Merverdiavgiftsreformen

Utkast til endringer i forskrifter som ikke er en følge av merverdiavgiftsreformen

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001