Høyring - "Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet"

Sluttrapport frå ekspertgruppa, april 2015

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette rapporten ”Et NAV med muligheter. Bedre brukermøter, større handlingsrom og tettere på arbeidsmarkedet” på høyring.  Høyringsfristen er utvida frå 7. september til 1. oktober.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 07.09.2015