Brukernes møte med NAV

Delrapport fra ekspertgruppen som gjennomgår NAV

Brukere med mange utfordringer bør få en fast kontaktperson og informasjonen fra NAV må forenkles slik at den blir lettere å forstå. Dette er to av forslagene fra ekspertgruppen som har vurdert forbedringer i NAV.

Ekspertgruppen har blant annet tatt utgangspunkt i de innspillene som kom da statsråden i mars innkalte NAV-brukere fra hele landet for å få forslag til hvordan NAV kunne bli bedre.

Rapport

Les rapporten her (pdf)

 Om ekspertgruppen

Ekspertgruppen ble nedsatt 20. mars 2014 og kommer til å legge fram to rapporter. Delrapport 1 ble lagt  fram 15. september 2014, og en sluttrapport skal legges fram 15. mars 2015.