Et NAV med muligheter

Sluttrapport fra ekspertgruppen som har gjennomgått NAV

NAV-kontorene må ha tettere kontakt med arbeidsgivere og få større frihet til å tilpasse tjenestene til brukernes behov. Det må samtidig bli mindre byråkrati for at flere skal hjelpes fra trygd til arbeid.

Det mener NAV-ekspertgruppen som i sin sluttrapport kommer med en rekke forslag for et bedre NAV.

Rapport

Les sluttrapporten "Et NAV med muligheter" (Pdf)

Om utvalget