Høyring - Evaluering av konkurranseutsettinga av drift og vedlikehald i Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet sende 5. juli 2010 på høyring ein rapport frå Dovre Group, som på oppdrag frå departementet har evaluert konkurranseutsettinga av drift og vedlikehald i Statens vegvesen.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.09.2010

Samferdselsdepartementet sende 5. juli 2010 på høyring ein rapport frå Dovre Group, som på oppdrag frå departementet har evaluert konkurranseutsettinga av drift og vedlikehald i Statens vegvesen.

Dokumenta i saka, finn du via menyen over.