Høyring - NOU 2009:12 Et ansvarlig politi

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2010