NOU 2009: 12

Et ansvarlig politi

Et ansvarlig politi — Åpenhet, kontroll og læring

Les dokumentet